SAP Hana roda na nuvem do Google

Cartola: 
NUVEM
Olho: